Tam Metin Yayını

Sempozyumda sunulan bildiriler üç ayrı şekilde yayımlanabilmektedir. ​

1. Sempozyum Tam Metin Bildiri Kitabı (e-kitap)
– Katılımcılar, sempozyum sonrasında düzeltilmiş ve yazım kurallarına göre düzenlemiş oldukları tam metin bildirilerini ISBN numaralı sempozyum e-kitabında yayımlanmak üzere gönderebilirler.
– Sempozyum tam metin bildiriler kitabı elektronik ortamda sempozyum web sayfasında yayınlanacaktır.
– Tam metin bildirilerinin Microsoft Word kelime işlemci programında, şablon dosyayı uygun şekilde hazırlanarak “.doc/.docx” dosya uzantısıyla kaydedilmesi gerekmektedir.
– Bildiri metinleri, tam metin yayını için ilan edilen tarihten önce sempozyum e-posta adresine göndermeli ve “alındı” şeklinde teyit yanıtı alınmalıdır.
– Gönderilecek dosyaya sayfa numarası eklenmemelidir.
– Tam metnin tamamı 20 sayfayı geçmemelidir.
– Bildirilerin sempozyum e-kitabında tam metin olarak yayımlanabilmesi için içeriklerin buradan indirilebilecek olan ŞABLON DOSYA üzerinden hazırlanarak tarafımıza iletilmesi zorunludur. 
– Şablon dosyayı indirmek için tıklayınız ve bildiri metninizi bu dosya üzerinden hazırlayınız.
– Çalışmanın içeriği ile ilgili sorumluluk yazara/yazarlara ait olmakla birlikte Bilimsel Kurul, yönergelere uymayan metinleri yayımlamama hakkında sahiptir.​

2. Akademik Dergi (Türkiye Film Araştırmaları Dergisi)
– Dileyen katılımcılar, sempozyum sonrasında bildirilerini Film Araştırmaları Derneğinin dergipark sistemi üzerindeki akademik dergisi Türkiye Film Araştırmaları Dergisi‘ne gönderebilirler. 
Dergipark üzerinden Türkiye Film Araştırmaları Dergisi‘ne gönderilen makaleler, ayrı bir hakem incelemesinden geçtikten sonra derginin özel sayısında yer bulacaktır. 

3. Kitap Bölümü ​
– Dileyen katılımcılar, sempozyum tam metin bildirileri seçkisinden oluşan Türkiye Film Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanacak özel kitapta bildirilerini kitap bölümü olarak yayınlatabilirler.
– Yayınlanacak bu kitap, Doçentlik kriterlerine uygun uluslararası bir yayın evi tarafından online olarak yayınlanacaktır.
– Kitabın Bilim Kurulu’nun incelemesinden geçecek olan metinler, hakem önerilerinin değerlendirilmesinin ardından yayın hakkına sahip olacaktır.
– Kitabın editörlük, tasarım ve diğer maliyetleri için baskı öncesinde yayınevi tarafından yazarlardan belirli bir ücret talep edilmektedir. Bu rakam başvuru durumuna göre belirlenecek olup ilgili yazarlara daha sonra bildirilecektir.
– Yazıların telif hakları sözleşme gereği yayın evine devredilecektir.
– Bu seçeneği değerlendirmek isteyen yazarların yine bildiri hazırlama şablonuna uygun şekilde oluşturacakları dosyayı e-posta ile sempozyum organizasyonuna göndermeleri gerekmektedir.