Sempozyum 2022

Açılış Konuşması / Keynote Speaker

Sempozyumun Açılış Konuşmasını
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi;
Prof. Dr. Serdar Öztürk yapacak.

Panel 1


Avrupa’nın en önemli pedagojik film projelerinden biri olan CinEd in yeni dönem uygulamalarının içeriğini sunmak için CinEd in idari koordinatörü Vera Herold ve Portekiz Sinema müzesinin çocuklar için sinema bölümünün Koordinatörü Neva Cerantola “Film Pedagojisi” üzerine deneyimlerini aktaracak.

Panel 1

Vera Herold, the administrative coordinator of CinEd, and Neva Cerantola, the Coordinator of the Cinema for Children Department of the Portuguese Cinema Museum, will share their experiences on “Film Pedagogy” to present the content of the new term practices of CinEd, one of the most important pedagogical film projects in Europe.


Fotograf Sergisi
I.Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu Fotoğraf Sergisi 

Seçici Kurul (Jüri)

Doç. Dr. Adem YÜCEL 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  
Doç. Dr. Mahir YERLİKAYA
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  
Doç. Dr. Mustafa Aslan 
Sakarya Üniversitesi
  
 Doç. Dr. Serhat YETİMOVA
 Sakarya Üniversitesi
  
 Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK
 Yalova Üniversitesi
  
 Doç. Dr. Ufuk UĞUR
 Ordu Üniversitesi


Amaç: I. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu kapsamında Fotoğraf Sergisi ile sanatçı ve akademisyenlerin kadrajından görüntü estetiğine uygun çalışmaları sergileyerek görsel bir arşiv oluşturulacaktır. Bu bağlamda seçkisi yapılacak olan çalışmalarda konu serbest olup her türlü dijital teknikle yapılmış fotoğraf çalışmalarına yer verilecektir.

Sergi:
Sergilenecek fotoğraflar görüntü estetiğine ve özgün bakış açısına sahip olacak ve dijital platformda yayınlanacaktır. Sergi katılımı, fotoğraf üreten tüm akademisyen ve sanatçılara açıktır.

Gönderilecek fotoğraflar .jpg formatında kısa kenarı 30 cm boyutunda ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

Fotoğraf gönderiminde isim_soyisim_eserismi.jpg olarak kaydedilmelidir.

Fotoğraf çalışmaları en geç 30 Nisan 2022 tarihine kadar ufasfotograf@gmail.com mail adresine yollanacaktır.

Fotoğraflarla birlikte mutlaka eserin künyesi (varsa eserin ismi, boyutları, tekniği, malzemesi, yılı) mutlaka belirtilmelidir.

Katılımcılar sergiye en çok 2 (iki) eser ile katılabilirler.


Önemli Yasal Uyarılar:
Katılımcı, sergileme için e-posta yoluyla gönderdiği fotoğrafın kendine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durum, kural ihlali sayılacağından başvuru reddedilecektir.

Sözü edilen duruma ilişkin kural ihlali tespitinde, geriye dönük karar da verilebilecek ve katılımcı değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Başvurular, Seçici Kurul tarafından değerlendirildikten sonra, sadece kabul edilen fotoğraflar için bildirimde bulunulacaktır.

Sergiye gönderilen fotoğrafta bulunan her türlü nesne ve/veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Kurum ve/veya Kurumlar (Sakarya Üniversitesi ve Paydaşlar) yarışmaya gönderilen fotoğrafların içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Katılımcının kendine ait olmayan bir fotoğrafı sergiye göndermesi ve değerlendirmeye sunması kural ihlali sayılır. Bu durumda tüm sorumluluk katılımcıya ait olacaktır. Kurum ve/veya kurumlar hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.

Sergiye kabul edilen fotoğrafların, ticari amaç gütmeksizin her nevi sergileme ve umuma arz, hak ve yetkisi, Sakarya Üniversitesi’ne devredilecektir. Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Sempozyum resmi sayfasında yayımlanma hakkı kazanacaktır. Katılımcı bunun için herhangi bir bedel ödemeyecektir.

Başvuranlar, yukarıda sayılan tüm koşulları tam ve eksiksiz olarak kabul etmiş sayılacaktır.

Dijital olarak http://turkishfilmstudies.com adresinde sergilenecek çalışmaların yanısıra Fotoğrafların baskısı tarafımızdan alınarak Sempozyum esnasında sergilenmesi de planlanmaktadır.

Fotoğrafı kabul edilip sergilenenlere katılım belgesi verilecek ve dijital katalog olarak yayınlanacaktır.