Sempozyum Program

10 Mayıs Salı, 11:00-13:00

I. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Dr. Arş. Gör. Mesut Bostan
https://meet.google.com/aru-jfqx-egk
10 Mayıs Salı, 11:00-13:00
Araştırma Görevlisi Ferit Çağıl
Türkiye’de Yavaş Sinema: İki Şafak Arasında

Doktora Öğrencisi Oğuzhan Dursun
Türkiye Sinemasında Mutluluk Arayışındaki Değişim (1950-1999)

Musa Demirdağ
Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelerin
Türk Sinemasındaki İzdüşümleri (1970-1980)

Dr. Arş. Gör. Mekki Uludağ
Bir Millet Uyanıyor, Vurun Kahpeye ve Ateşten Günler
Adlı Yapıtlar Bağlamında Sinema-Tarih İlişkisine Bir Bakış

Deniz Demir
Alternatif Geniş Aile Yapısında Aile İçi Çatışma: “Eltilerin Savaşı” Film Örneklemi
II. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ramazan Yılmaz
https://meet.google.com/diu-gwfd-fny
10 Mayıs Salı, 11:00-13:00
Burak Kaplan
Türk Sinemasında Çirkinlik Temsilleri

Arş. Gör. Sezer Ağgez
Vizördeki Kültürel Miras: Kültürel Hümanizma Dönemi’nde
Türk Belgesel Sineması ve Kültürel Miras İlişkisi

Dr. Arş. Gör. Merve Betül Üçer
Orta Sınıflaşmaya Hücum: 1980’lerin
Değişim Sürecinde Sınıfın Kültürel Kodları

Yüksek Lisans Öğrencisi Cemalettin Çağrı Karlıdağ
Sosyo-Politik Dizgede Nepotizm, “Bir Zamanlar Anadolu’da”
Filmi Üzerinden Bir Okuma: Nedir Bu Mezarlık İhalesi?
III. OTURUM  (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mahir Yerlikaya
meet.google.com/cnc-jcpu-ggz
10 Mayıs Salı, 11:00-13:00
Doktora Öğrencisi Deniz Kurtyılmaz
Kurban (Offret):
Nietzsche ve Kierkegaard Arasında İnanç ve Eylem

Dr. Öğr. Üyesi Suat Saner Erenözlü
Sinema Sanatına Felsefe ile Bakmak

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Tutumlu
Edebiyattan Sinemaya:
Bizim Büyük Çaresizliğimiz’in Palimsestik Okuması

Arş. Gör. M. Safa Karataş
Mitten Sinemaya Kadar Anlatıda Kullanılan
Kişi Kavramlarına Yeni Öneriler
IV. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Gökçek
http://meet.google.com/fzf-skud-nes
10 Mayıs Salı, 11:00-13:00
Menderes Akdağ, Feride Nur Yaka, Hatice Yaren Eser
Putin İktidarı Dönemi Milliyetçiliğin Yükselişinde
Rus Sinemasının Etkisi “1612” Adlı Film Örneği

Öğr. Gör. Dr. M. Özer Özkantar
Bereavement and Melancholy in Cinema:
A Comparative Review Between Turkish and American Cinemas

Dr. Arş. Gör. Ayşe Dilara Bostan
Disney Versus Dreamworks: Disney’in
Postmodernleşmesinde Dreamwork Etkisi

Öğr. Gör. Dr. Azima Cantaş, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Koluaçık
Yeni Dalgadan Yeni Aşırıcılığa Claire Denis Sineması ve
“Trouble Every Day” Filmi

Doç. Dr. Ragıp Taranç, Öğr. Gör. Melih Tomak
Film Tasarımında Yönetmen Aforizmalarının
Göstergelere Dönüşmesinin Örneği:
Vittorio de Sica Güneş Çiçekleri (I Girasoli)
V. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Yılmaz
https://meet.google.com/vyh-icvv-stg
10 Mayıs Salı, 11:00-13:00
Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Zeren
Queer Sinema ve Jean Genet

Öğr. Gör. Dr. Erman Kar
Queer Kuram ve Sinema: Türk Sinemasında
Muğlak Bir Görünürlük Hikayesi

Dr. Arş. Gör. Aynülhayat Uybadın
Film Araştırmalarında Revizyonist Yaklaşımlar:
Yeni Sinema Tarihi

Doç. Dr. Mehmet Ali Aydemir
Şeffaflık Toplumunda Paraziter Varoluş Yahut (Kurgu)
Toplumun Sinemasal Gerçekliğe Uyarlanması Üzerine Arayışlar

Öğr. Gör. Melih Tomak, Doç. Dr. Ragıp Taranç
Suç ve Polisiye Filmlerde Kriminolojik
İspatların İkonografik Sunumları
VI. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serhat Yetimova
https://meet.google.com/nkc-ocss-dhy
10 Mayıs Salı, 11:00-13:00
Doktora Öğrencisi Muhammet Erdem Duru, Prof. Dr. Merih Taşkaya
Bağımsız Sinemada Ürün Yerleştirme Uygulamaları:
Festival Filmleri Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Mustafa Aslan, Arş. Gör. Berkay Buluş
Sinema ve Mekan:
Bir Sinematografik Mekan olarak Sakarya

Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten
Hollywood’un Gölgesinde: Western Filmlerinin
Doğal Film Platosu “Sedona”

Dr. Arş. Gör. Oğuz Selim Kobaza
94. Akademi Ödülleri’nin Türkçe Sinema
Podcastlerindeki Yansıması

Dr. Öğr. Gör. Şebnem Ceylan Apaydın
Türk Televizyon Dizilerinin Kültürel Etkileme
Süreci Üzerine Bir Belgesel Çözümlemesi: Kismet
VII. OTURUM (YÜZ YÜZE)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rasim Soylu
M2 İletişim Fakültesi, 2102 nolu sınıf
10 Mayıs Salı, 11:00-13:00
Lisans Öğrencisi Pelin Şahin
Çoğunluk Filmindeki Kadın ve Erkek Temsillerine
Ötekileştirme Bağlamında Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Küçükalkan, YL Öğrencisi Mehmet Emin Sarıkaya
Açlığın Halleri ve Tokluğa Dair:
“Açlığa Doymak” Filmi Örneğinde

Yüksek Lisans Öğrencisi Umut Karaca
Duygu Endüstrisi “Delibal Filmi Üzerinden Bakış”

10 Mayıs Salı, 14:00-16:00

VIII. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sibel Akova
https://meet.google.com/svz-ywqd-num
10 Mayıs Salı, 14:00-16:00
Doktora Öğrencisi Özgür Emek Korkmaz
‘Karakter Aşınması’ Çerçevesinden
‘Üzgünüz Size Ulaşamadık’ Film Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Süslü, Dr. Arş. Gör. Alper Erçetingöz
Bağlantı Nesnesi’ Kavramına Sinematik Bir Yorum:
Çok Gürültülü ve Çok Yakın (2011)

Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Zeren
Climax Filminin Sanat Yönetimi Yaklaşımının
Göstergebilimsel Çözümlenmesi

Doç. Dr. Mustafa C. Sadakoğlu
Aklileşmiş Rekabet ile İrrasyonel Şiddet Arasında:
Burjuva Asketizmi ya da Tüccarlar (Traders-2015)

Öğr. Gör. Maşallah Kılınç
Sinemada Bedenin Yeni Bir Formunu Düşünmek;
Lamb Filmi üzerine Bir İnceleme
IX. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mikail Uğuş
meet.google.com/mbh-njxh-ejx
10 Mayıs Salı, 14:00-16:00
Yüksek Lisans Öğrencisi Rümeysa Güzel
Grup Yapısı ve Dinamiği Kapsamında
Squid Game Dizi Analizi

Dr. Arş. Gör. Mesut Bostan
Nitelik ve Sahicilik:
Gönül Dağı Dizisi Bağlamında Kültürel Söylem

Yüksek Lisans Öğrencisi Sezin Doğan, Doç. Dr. Nermin Orta Küçüksönmez
Travmatik Anlatılarda Temsil Stratejileri:
Kulüp Dizisi Üzerine Bir İnceleme

Yüksek Lisans Öğrencisi Selim Cayık
Hollywood’da Türk ve Türkiye:
Taken 2 Filminin Eleştirel Söylem Analizi

Doktora Öğrencisi Atifet Keleşoğlu
Kültürel “Ayrım” İzleğinden Seyir Deneyimine Bakmak:
Pera Film ve İstanbul Modern Sinema Örneğinde
Müzede Film Seyirciliği Olgusu
X. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Akyıldız
meet.google.com/oag-pfxw-iyu
10 Mayıs Salı, 14:00-16:00
Öğr. Gör. Dr. Erdinç Yılmaz
Analyzing Cinematic Home in Fractured (Reyhan, 2020)

Dr. Arş. Gör. Özgür İpek
Sadece Aşıklar Hayatta Kalır Filminde
Ölümsüzlük Fikri

Yüksek Lisans Öğrencisi Uğur Hacıoğlu
Son Umut Filmi Özelinde Batı Sinemasında
Türk İmajı Yansıması

Araştırma Görevlisi Buğra Mert Alkayalar
Matrix’e Dönüş: “The Matrix Resurrections” Filmini Simülasyon
Kuramı Çerçevesinde Sosyolojik Çözümleme

Yüksek Lisans Öğrencisi Havva Nur Keleş
Sinemada Yaşlı Temsilleri: “Up” Filmi Örneği
XI. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sunal Kızıl
meet.google.com/qcg-vuzf-snd
10 Mayıs Salı, 14:00-16:00
Araştırma Görevlisi R. Özgün Kehya
Buket Alakuş’un Filmlerinde Toplumsal Cinsiyet

Dr. Öğr. Üyesi Gülenay Pınarbaşı
Yeşim Ustaoğlu’nun Araf Filmindeki
Anne Karakterlerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hilal Ülkü Perçem
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Tereddüt Filmi Üzerine
Sosyolojik Bir Değerlendirme

Doktora Öğrencisi Ferdi Candan
Sinemada Kahramanın Travması: ‘‘Acıların Kadını’’na
Bergen Filmi Üzerinden Psikanalitik Bir Bakış
XII. OTURUM (ÇEVRİMİÇİ)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ufuk Uğur
https://meet.google.com/qdg-tktf-mcd
10 Mayıs Salı, 14:00-16:00
Mahmut Çeliker
Sinemada Taşra-Kent Dikotomisi: Nuri Bilge Ceylan’ın
Uzak Filmi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özyurt
Ferzan Özpetek’in Yönettiği “Şans Tanrıçası” ve “Napoli Velata” Filmlerinin
Tanıtım Çalışmalarının İncelenmesi

Doktora Öğrencisi Akın Tunç
Auteur Kuramı Bağlamında Haneke Sinemasındaki
İç Anlamın Belirlenmesi

Doç. Dr. Ejder Ulutaş
Çağan Irmak Filmlerinde Bir Hidayet Biçimi Olarak Öze Dönüş

Dr. Öğr. Üyesi Evren Günevi Uslu
Türk Sinemasında New Extremism, Yeni Aşırıcılık:
Serdar Akar Filmlerinin Analizi
XIII. OTURUM (YÜZ YÜZE)
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Menderes Akdağ
M2 İletişim Fakültesi, 2202 nolu sınıf
10 Mayıs Salı, 14:00-16:00
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Biçer
Yücel Çakmaklı Sinemasının Kırsal-Şehir Geriliminde
Görünmez Kıldığı Sınıfsallık

Lisansüstü Öğrencisi Gözde Aktepe
Metin Erksan’ın Acı Hayat’ında Erkeklik İnşa ve Temsil Süreçleri:
Mehmet’i Nermin mi Yıktı? Eril Tahakküm mü

Lisansüstü Öğrencisi Berivan Çiftçi
Kartal Tibet’in İffet’ine Yeniden Bakmak Bakmaya Doyamadığımız
İffet’e Türk Sineması Neden Bakmadı?

Dr. Arş. Gör. Mustafa Kemal Sancar
Türk Sinemasında Şivenin İdeolojik Ardalanı

Lisans Öğrencisi Zeynep Hilal Demirci
Self-Oryantalist Temsil Sorunu: Hayaletler (2020)
IVX. OTURUM (YÜZ YÜZE)
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Gör. Şebnem Ceylan Apaydın
M2 İletişim Fakültesi, 2103 nolu sınıf
10 Mayıs Salı, 14:00-16:00
Öğr. Gör. Berna Akçağ
Tanrılar Şehrinden Kovulan Uyumsuz Adamlar

Yüksek Lisans Öğrencisi Tamer Türkel
Black Widow Filminin Feminist Film Teorisi Çerçevesinde Çözümlenmesi

Arş. Gör. Fatmanur Alsancak
“Portakallar ve Günışığı” Filmi Işığında Sinema ve Sosyal Hizmet İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi Olgun Atamer
İçeriğin ‘Sahibi’, Sadakatin Nedameti: Uyarlama Çalışmalarında
Metinlerarası Perspektif

Yüksek Lisans Öğrencisi Enez Kaledibi
Kültür Endüstrisi Bağlamında “Ahlat Ağacı” ve “Babam ve Oğlum”
ilmlerinin Anlatı Yapılarının Analizi