Önemli Tarihler

Son Başvuru
17 Nisan 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
30 Nisan 2023

Sempozyum Tarih
08 Mayıs 2023

Tam Metin Son Teslimi 
10 Temmuz 2023