İntihal Politikası

Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen her çalışma editör kurulu tarafından iThenticate programı kullanılarak benzerlik kontrolünden geçirilmektedir.
Türkiye Film Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu benzerlik oranı tespitinde aşağıdaki kuralları benimsemektedir:
– Genel benzerlik oranı %15’in üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara geri gönderilmektedir.  

– Tek bir kaynaktan benzerlik oranı %3’ten az olmalıdır.
– iThenticate raporu, “Exclude Bibliography: ON, Exclude Quotes: OFF, Exclude Matches: OFF” ayarları ile alınmaktadır.
– Editörler hakemlik süreci boyunca veya sonrasında benzerlik kontrolü yapabilirler.
– Ayrıca, -benzerlik oranından bağımsız olarak- bir kaynaktan alınan ve ilgili kaynağa gönderme yapılmayan her türlü ifade ve/veya bloklar halinde benzerlikler durumunda çalışma değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilmektedir.
Yukarıda bahsedilen kuralları, makale başvurusunda bulunan tüm yazarların kabul ettiği varsayılır.