Amaç

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, “sinema”nın başlı başına bir disiplin olduğu düşüncesinden hareketle sinema alanına bilimsel katkı sunmayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda araştırma makaleleri başta olmak üzere; film eleştirisi, mülakat, kitap tahlili, inceleme, düşünce vb. akademik nitelikli yazılar yayınlayarak yeni tartışma alanları oluşturmayı amaçlamaktadır.


Kapsam

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, Mayıs ve Aralık aylarında yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergiye önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar, yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır ve uygun görülen çalışmalar en az iki hakemin (kör hakem) olumlu raporuyla yayınlanır. Dergi sadece sinema alanındaki makale ve değerlendirme yazılarına açıktır. Dergi, ulusal ve uluslararası statüde, akademik, açık erişimli, elektronik ve hakemli bir dergidir

Yayımcı
Film Araştırmaları Derneği

Editörler
Doç. Dr. Mustafa Aslan, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat Yetimova, Sakarya Üniversitesi

Editör Yardımcısı
Araştırma Görevlisi İsmail Kurtuldu, Sakarya Üniversitesi

Yayın Kurulu
Doç. Dr. Adem Yücel, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Aslan, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat Yetimova, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Tunç Yıldırım, Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. M. Sefa Doğru, Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Evren Berk, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Aytekin Can, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cenk Demirkıran, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Frédéric Sojcher, Université Paris Panthéon Sorbonne
Prof. Dr. Jonathan Stubbs, Cyprus International
Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım Ankaralıgil, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Peyami Çelikcan, İstinye Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan Şentürk, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü Sim, istanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Zaur Mukarram, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Aytekin, İstanbul Üniversitesi