Amaç

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, “sinema”nın başlı başına bir disiplin olduğu düşüncesinden hareketle sinema alanına bilimsel katkı sunmayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda araştırma makaleleri başta olmak üzere; film eleştirisi, mülakat, kitap tahlili, inceleme, düşünce vb. akademik nitelikli yazılar yayınlayarak yeni tartışma alanları oluşturmayı amaçlamaktadır


Kapsam

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, Mayıs ve Aralık aylarında yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergiye önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar, yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır ve uygun görülen çalışmalar en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır. Dergi sadece sinema alanındaki makale ve değerlendirme yazılarına açıktır. Dergi, ulusal ve uluslararası statüde, akademik, açık erişimli, elektronik ve hakemli bir dergidir.