Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Adem Yücel
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Aslan
Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Serhat Yetimova
Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan Öztürk
Yalova Üniversitesi 

Doç. Dr. Tunç Yıldırım
Düzce ÜniversitesiÖnemli Tarihler 

Özet Gönderim Başlangıcı
4 Şubat 2022 

Özet Gönderim Son Tarihi
25 Nisan 2022 

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 2 Mayıs 2022 

Sempozyum Tarihleri
9-11 Mayıs 2022

Tam Metin Gönderimi
10 Ağustos 2022


Sekreterya

Arş. Gör. İsmail Kurtuldu
Sakarya Üniversitesi

Arş. Gör. Muzaffer Musab Yılmaz
Sakarya Üniversitesi

Arş. Gör. Can Bora Gelberi
Sakarya Üniversitesi

Enez Kaledibi
Sakarya Üniversitesi


BİLDİRİ GÖNDER


Bildirinizi Göndermek için 

lütfen bu linke tıklayarak 

formu doldurunuz İletişim

detaylı bilgi almak için bizimle e-mail adresimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz

E-posta: 
turkishjournaloffilmstudies@gmail.com 

.
 Danışma Kurulu
 Prof. Dr. Aytekin Can
 Prof. Dr. Cenk Demirkıran
 Prof. Dr. Ergün Yolcu
 Prof. Dr. Meral Seraslan
 Prof. Dr. Nezih Erdoğan
 Prof. Dr. Peyami Çelikcan
 Prof. Dr. Rıdvan Şentürk
 Prof. Dr. Serdar Öztürk
 Prof. Dr. Şükrü Sim
 Prof. Dr. Yusuf Devran
 Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus
 Prof. Dr. Amirul Mukminin
 Prof. Dr. Elaine Maimon
 Prof. Dr. Badrul KHAN
 Prof. Dr. Robert Doyle
 Doç. Dr. Adem Yücel
 Doç. Dr. Aybike Serttaş 
 Doç. Dr. Hasan Gürkan
 Doç. Dr. Menderes Akdağ
 Doç. Dr. Mustafa Aslan 
 Dr. Nazım Ankaralıgil
 Doç. Dr. Serhat Yetimova
 Doç. Dr. Serkan Öztürk
 Doç. Dr. Tunç Yıldırım
 Associate Professor Shu-Hsiang (Ava) Chen
 Associate Professor Dr. Eugene G. Kowch
 Dr. Gözde Sunal
 Dr. Yusuf Ziya Gökçek 

YAZIM KURALLARI

- Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce dilinde olmalıdır.

- Bir bildiri özeti başlık ve isim bilgisi hariç 100 kelimeden az olamaz, 250 kelimeyi geçemez.

- Anahtar kelime sayısı en az üç en fazla beş olmalıdır.

- Yazı tipi Times New roman, yazı boyutu başlık için 14, yazar ismi ve metin için 12, dipnotlar için 10 punto olmalıdır. 

- Kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol 2,5 cm, paragraf aralığı 6 nk, satır aralığı 1.5, iki yana yaslı olmalıdır.

- Başlık ortalı ve bold olmalı, ardından yazar isim ve soyismi de arada bir satır boşluk olarak şekilde bold olarak yazılmalıdır. Yazar isminin ardından dipnot verilecek, dipnotta sırasıyla kişinin ünvanı, çalıştığı kurum ve mail adresi bilgileri yer alacaktır.

- Tam metin bildirisi 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. 

- Tam metin bildirisinde yazı tipi Times New Roman olmalıdır. Kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol için 2,5 cm olmalıdır. Bildiri başlığı 14 punto, ortalı ve bold olacaktır. Bir satır sonra, sayfanın sağına yaslanmış şekilde yazarın isim bilgisi 12 punto, bold, soyisim büyük olacak şekilde yer alacaktır. Soyismin sonuna bir dipnot verilecek, dipnotta 9 punto, italik ve 50 kelimeyi geçmeyecek şekilde sırasıyla kişinin ünvanı, çalıştığı kurum ve mail adresi bilgileri yer alacaktır. İsim bilgisinin ardından bir satır boşluk bırakılacak, ortalı, bold ve 12 punto olacak şekilde ÖZET yazılacak, bir satır sonra da iki yana yaslı, italik, 9 punto olarak 250 kelimeyi geçmeyen bildiri özeti yazılacaktır. Özetin ardından, yine 9 punto, bold ve ilk harf büyük olacak şekilde "Anahtar Kelimeler:" yazılacak, ardından en az üç, en fazla beş adet anahtar kelime yazılacaktır. Tam metin bildirisi boyunca ana başlıklar büyük, 12 punto, bold, sayfanın soluna yaslanmış ve numaralandırılmış olarak yazılacaktır. Ara başlıklar da 10 punto, ilk harf büyük, bold ve sayfanın soluna yaslanmış olarak yazılacaktır. Bildiri metni ise 10 punto, iki yana yaslı, Özel: İlk Satır (1 cm), önce ve sonra 0 nk, Satır Aralığı: Kat (1 cm) olacaktır. Atıflar APA sistemine uygun bir şekilde, paragraf içerisinde verilecektir. Kaynakça ise Özel: Asılı (1 cm), önce ve sonra 0 nk, Satır Aralığı: Tek olacak şekilde yazılacaktır.

  Tam Metin Akışı: 
- Bildiri başlığı
- Yazar ismi ve dipnot bilgileri
- Türkçe özet
- Anahtar kelimeler
- İngilizce bildiri başlığı
- İngilizce özet
- Anahtar kelimeler
- Kaynakça
- Ekler
- APA hakkında daha detaylı bilgi için: https://apastyle.apa.org/
- Sayfa numarası eklenmemelidir.