Düzenleme Kurulu

Adem Yücel (Doç. Dr.)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mesut Aytekin (Doç. Dr.)
İstanbul Üniversitesi

Mustafa Aslan (Doç. Dr.)
Sakarya Üniversitesi

Muzaffer Musab Yılmaz (Dr.)
Sakarya Üniversitesi

Serhat Yetimova (Doç. Dr.)
Sakarya Üniversitesi

Tunç Yıldırım (Doç. Dr.)
Düzce Üniversitesi
Önemli Tarihler


Son Başvuru
17 Nisan 2023


Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
30 Ninsan 2023Sempozyum Tarihi
8 Mayıs 2023Tam Metin Gönderim
10 Temmuz 2023
Başvuru ve İletişime-posta: 
turkishjournaloffilmstudies@gmail.com
Başvuru Şartları
Kayıt
YAZIM KURALLARI

- Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce dilinde olmalıdır.

- Bir bildiri özeti başlık ve isim bilgisi hariç 100 kelimeden az olamaz, 250 kelimeyi geçemez.

- Anahtar kelime sayısı en az üç en fazla beş olmalıdır.

- Yazı tipi Times New roman, yazı boyutu başlık için 14, yazar ismi ve metin için 12, dipnotlar için 10 punto olmalıdır. 

- Kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol 2,5 cm, paragraf aralığı 6 nk, satır aralığı 1.5, iki yana yaslı olmalıdır.

- Başlık ortalı ve bold olmalı, ardından yazar isim ve soyismi de arada bir satır boşluk olarak şekilde bold olarak yazılmalıdır. Yazar isminin ardından dipnot verilecek, dipnotta sırasıyla kişinin ünvanı, çalıştığı kurum ve mail adresi bilgileri yer alacaktır.

- Tam metin bildirisi 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. 

- Tam metin bildirisinde yazı tipi Times New Roman olmalıdır. Kenar boşlukları üst, alt, sağ ve sol için 2,5 cm olmalıdır. Bildiri başlığı 14 punto, ortalı ve bold olacaktır. Bir satır sonra, sayfanın sağına yaslanmış şekilde yazarın isim bilgisi 12 punto, bold, soyisim büyük olacak şekilde yer alacaktır. Soyismin sonuna bir dipnot verilecek, dipnotta 9 punto, italik ve 50 kelimeyi geçmeyecek şekilde sırasıyla kişinin ünvanı, çalıştığı kurum ve mail adresi bilgileri yer alacaktır. İsim bilgisinin ardından bir satır boşluk bırakılacak, ortalı, bold ve 12 punto olacak şekilde ÖZET yazılacak, bir satır sonra da iki yana yaslı, italik, 9 punto olarak 250 kelimeyi geçmeyen bildiri özeti yazılacaktır. Özetin ardından, yine 9 punto, bold ve ilk harf büyük olacak şekilde "Anahtar Kelimeler:" yazılacak, ardından en az üç, en fazla beş adet anahtar kelime yazılacaktır. Tam metin bildirisi boyunca ana başlıklar büyük, 12 punto, bold, sayfanın soluna yaslanmış ve numaralandırılmış olarak yazılacaktır. Ara başlıklar da 10 punto, ilk harf büyük, bold ve sayfanın soluna yaslanmış olarak yazılacaktır. Bildiri metni ise 10 punto, iki yana yaslı, Özel: İlk Satır (1 cm), önce ve sonra 0 nk, Satır Aralığı: Kat (1 cm) olacaktır. Atıflar APA sistemine uygun bir şekilde, paragraf içerisinde verilecektir. Kaynakça ise Özel: Asılı (1 cm), önce ve sonra 0 nk, Satır Aralığı: Tek olacak şekilde yazılacaktır.

  Tam Metin Akışı: 
- Bildiri başlığı
- Yazar ismi ve dipnot bilgileri
- Türkçe özet
- Anahtar kelimeler
- İngilizce bildiri başlığı
- İngilizce özet
- Anahtar kelimeler
- Kaynakça
- Ekler
- APA hakkında daha detaylı bilgi için: https://apastyle.apa.org/
- Sayfa numarası eklenmemelidir. 
Danışma Kurulu

Prof. Dr. Aytekin Can, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cenk Demirkıran, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Ergün Yolcu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Frederic Sojcher, Pantheon-Sorbonne University
Prof. Dr. Jonathan Stubbs, Cyprus Internatonal University
Prof. Dr. Meral Seraslan, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Nezih Erdoğan, İstinye Üniversitesi
Prof. Dr. Peyami Çelikcan, İstinye Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan Şentürk, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar Öztürki Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü Sim, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Devran, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Amirul Mukminin, Universitas Jambi, Indonesia
Prof. Dr. Elaine Maimon, Advisor, American Council on Education
Prof. Dr. Badrul Khan, McWeadon Education, United States
Prof. Dr. Robert Doyle, Harvard University, United States
Doç. Dr. Aybike Serttaş, İstinye Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Gürkan, İstinye Üniversitesi
Doç. Dr. Menderes Akdağ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan Öztürk, Yalova Üniversitesi
Associate Professor Shu-Hsiang (Ava) Chen, Shantou University, Guangdong Province, Chinese
Associate Professor Dr. Eugene G. Kowch, University of Calgary, Canada
Dr. Gözde Sunal, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Yusuf Ziya Gökçek, Marmara Üniversitesi