Yayımcı
Film Araştırmaları Derneği


Editörler

Doç. Dr. Mustafa Aslan, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Serhat Yetimova, Sakarya Üniversitesi


Editör Yardımcısı
Arş. Gör. İsmail Kurtuldu, Sakarya ÜniversitesiYayın Kurulu

Doç. Dr. Adem Yücel, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Aslan, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Serhat Yetimova, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Tunç Yıldırım, Düzce Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi M. Sefa Doğru, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Evren Berk, Necmettin Erbakan Üniversitesi


Danışma Kurulu
Prof. Dr. Aytekin Can, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Cenk Demirkıran, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Peyami Çelikcan, İstinye Üniversitesi

Prof. Dr. Rıdvan Şentürk, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü Sim, istanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Zaur Mukarram, Anadolu Üniversitesi