Cilt 1, Sayı 2

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi Aralık 2021, Cilt 1, Sayı 2

Turkish Journal of Film Studies, December 2021 Vol 1, Issue 2.

ISSN: 2791-6790

Tam Sayı Dosyası (cilt 1, sayı 2)

Araştırma Makalesi

Edebiyat ve Sinema Birlikteliğine Arketipsel Bir Bakış: Yılanı Öldürseler Örneği..................................................................................................................................89-106
An Archetypal View to the Coexistence of Literature and Cinema: The of Yılanı Öldürseler
Dr. Gülenay Pınarbaşı

Akdeniz Sineması’nın Kültürel Oluşum Sürecinde Yönetmen Michael Cacoyannis ve Stella Filminin Rolü..............................................................................107-116
The Role Of Director Michael Cacoyannis And The Film Stella In The Cultural Formation Of Mediterranean Cinema
Doç. Dr. Ragıp Taranç, Melih Tomak 
 

Two Film Analysis in the Context of Propaganda and Counter-Propaganda on the Basis of Hope 1970-1980.............................................................................117-141
Umut Kavramı Temelinde Propaganda ve Karşı Propaganda Bağlamında İki Film İncelemesi / 1970- 1980 
Doç. Dr. Menderes Akdağ

İran Yeni Dalga Sineması Temelinde Bahman Ghobadi’nin Yarım Ay Filminin Değerlendirilmesi................................................................................................142-151
Evaluation of Bahman Ghobadi's Half Moon Film on the Basis of Iranian New Wave Cinema  
Gülşah Erdur, Dr. Öğr. Üyesi  Gözde Sunal 

Tarihsel Perspektiften Türk Sinemasında Kadın Yönetmenler......................................................................................................................................................................152-164 
Female Directors in Turkish Cinema: A Historical Perspective 
Öğr. Gör. Dr. Meltem Cemiloğlu 

Türk Komedi Filmlerinde Din Öğreticilerinin ve Görevlilerinin Temsili: Kemal Sunal Filmleri  (Kibar Feyzo, Şark Bülbülü, Davaro,
Deli Deli Küpeli) Örneklemi.........................................................................................................................................................................................................................................165-177
Representation of Religious Teachers and Staff in Turkish Comedy Films: Sample of Kemal Sunal Films  (Kibar Feyzo, Şark Bülbülü, Davaro, Deli Deli Küpeli)
Doç. Dr. Serkan Öztürk, Deniz Demir