Cilt 1, Sayı 1

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi Haziran 2021, Cilt 1, Sayı 1.

Turkish Journal of Film Studies, Jun 2021 Vol 1, Issue 1.

ISSN: 2791-6790

Tam Sayı Dosyası (cilt 1, sayı 1)

Araştırma Makalesi

Sınıf Eşitsizliği Açısından Bir Öz Eleştiri Örneği: Platform Filmi İncelemesi........................................................................................................1-13
An Example of Self-Criticism in Terms of Class Inequality: The Platform Film Review
Doç. Dr. Serkan Öztürk, Verda Sima Daşkesen
Film Eleştirisi mi, Yorumu mu, Tanıtımı mı? Ahlat Ağacı Filmi Hakkında Yazılanlar Üzerinden Bir İnceleme....................................14-31
Film Criticism, Interpretation or Presentation? A Review of the Writings About the Ahlat Ağacı Movie
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aytekin
Netflix Film ve Dizilerinde Ailenin Temsili: Azizler ve Queens Gambit Örnekleri...........................................................................................32-41
Representation of the Family in Netflix Movies and Series: Azizler and Queens Gambit Examples
Bünyamin Gültekin
Reflections of Advertising and Mentality Of Ads on Films in Turkey (1970-1980).............................................................................................42-57
Türkiye’de Reklamların ve Reklamcılık Anlayışının Filmlere Yansıması (1970-1980)..
Dr. Öğr. Üyesi Menderes Akdağ
Bilim-Kurgu Sinemasında Şiirsel Bir Deneme: Solaris................................................................................................................................................58-63
A Poetic Essay in Science Fiction Cinema: Solaris
Mehmet Utku Şentürk
Sinema Anlatısında Metaforik Anlam Yaratma Çabası.................................................................................................................................................64-79
The Effort To Make Metaphoric Meaning In Cinema Narrative
Melek Özkar
Söyleşi
Türk Sinemasında Dergi Yayıncılığının Tarihsel Serüveni Üzerine Barış Saydam ile....................................................................................80-86
Araştırma Görevlisi Muzaffer Musab Yılmaz