Başvuru Şartları

Başvurular için katılımcıların dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekildedir.Bildiriler online/yüz yüze sunulacaktır.

  1. Bir yazarın birden fazla bildiriyi sunmasına izin verilmemektedir.
  2. Ortak yazarlı bildirilerin, sempozyumda başka bir sunum yapmayan “diğer yazar” tarafından sunulması gerekmektedir.
  3. Çevrimiçi sunum yapacak yazarın gerekli internet bağlantısı, ses ve sunum sistemine sahip yeterli bir bilgisayar üzerinden sunumdan en az 15 dakika önce hazır bulunması gerekmektedir.
  4. Her bir bildiri sunumu için toplam 15 dakikalık süre tanınacaktır.
  5. Herhangi bir nedenle sunumlarının YouTube üzerinden canlı olarak “yayımlanmaması” talebinde bulunan yazarların bunu açık olarak son kayıt tarihinden önce e-posta yoluyla bildirmeleri ve bunun için teyit almış olmaları gerekmektedir. 
  6. Başvurular turkishjournaloffilmstudies@gmail.com e-mail adresi üzerinden yapılacaktır.