2021 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, yılda iki kez Haziran, Aralık aylarında yayımlanan, sinema alanıyla ilgili inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı, bilimsel nitelikli akademik ‘hakemli’ bir dergidir.


Makale Gönderilirken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Hususlar: 
– Sisteme yüklenecek makalelerin, örnek makale şablonu üzerinden hazırlanmış olması gerekmektedir.
– Makalelerde kullanılacak metin içi tüm referanslar/atıflar ve bibliyografya APA 6’ya uygun olarak ve MS Word referans yönetim sistemi aracılığıyla oluşturulmalıdır.

Bu hususlara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

Makale gönderimi sürekli açıktır.
Hakem süreçleri tamamlanan makaleler, sürecin tamamlanmasından sonraki sayıda yayınlanmak için sıraya alınmaktadır.

Sempozyum


İndeksler